Экскаваторын утаатай хэрхэн тэмцэх вэ?

Утааэкскаваторэкскаваторын нийтлэг гэмтлийн нэг юм.Экскаваторууд ихэвчлэн цагаан, хөх, хар утаатай байдаг.Янз бүрийн өнгө нь янз бүрийн гэмтлийн шалтгааныг илэрхийлдэг.Машины эвдрэлийн шалтгааныг бид утааны өнгөнөөс дүгнэж болно.