Үйлчилгээ

үйлчилгээ

Машины баталгаа нь дистрибьютер машиныг эцсийн хэрэглэгчдэд худалдсан өдрөөс эхлэн 12 сар байна.

Машины баталгааг борлуулагчаас эцсийн хэрэглэгчдэд олгоно.Дистрибьютер нь эцсийн хэрэглэгчдэд сайн үйлчилгээ үзүүлэх, машин ажиллуулах, засвар үйлчилгээ, засвар үйлчилгээ хийх техникийн сургалтыг багтаасан байх ёстой.

Gookma компани нь дистрибьютерийн техникийн дэмжлэг үзүүлдэг.Дистрибьютер шаардлагатай бол техникийн ажилчдаа Гоокма руу явуулж болно.

Gookma нь дистрибьютерийн сэлбэг хэрэгслийг түргэн шуурхай нийлүүлдэг.

үйлчилгээ9